Campaign on the rights of woman survivors of violence and their children to access support and protection 


OSOITA TUKESI KAMPANJAMME PERIAATTEIDEN PUOLESTA!


1. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Jokaisen väkivaltaa kokeneen naisen tulisi saada asianmukaista suojelua, tukea ja palveluja.

2. Suojelu ja turvallisuus ovat ensisijaisia. Yhtäkään naista ei saa käännyttää turvakodista puuttuvien henkilöpapereiden vuoksi. Kaikkien naisten tulisi voida pyytää apua oikeusjärjestelmältä ilman pelkoa.

3. Antakaa heille mahdollisuus. Maahanmuuttolait ja -politiikka luovat usein tilanteen, jossa nainen on riippuvainen puolisostaan tai sukulaisestaan. Tämä lisää väkivallan riskiä. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei poisteta pelkästään suojelemalla ja tukemalla, vaan varmistamalla naisten itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus.

4. Yhdessä syrjintää vastaan. Lait, periaatteet ja käytännön teot, jotka rajoittavat siirtolaisnaisten pääsyä palveluiden piiriin ovat syrjiviä. Tämä loukkaa feministisiä arvoja ja kertoo rakenteellisesta syrjinnästä, jota vastaan meidän kaikkien tulisi taistella.